Mojše band
 • o nás
 • členovia
 • projekty
 • návštevná kniha
 • odkazy
 • ukážky

 • sk en he pl
  foto Fantišek Kubiš

  Michal Paľko

  Fantišek Kubiš

  Lukasz Labusga

  akordeón a iné srandy

  Pochádza z Detvy a od malička sa venoval folklóru. Začínal ako člen detského folklórneho súboru (Matičiarik) a vlastnej ľudovej hudby. Pod vedením pani učiteľky Anny Hodúlovej v detvianskej ZUŠ získal dobré základy v hre na akordeón a začal študovať tento nástroj u Mgr. art. Martina Vaculčiaka na banskobystrickom konzervatóriu J. L. Bellu. Momentálne je poslucháč VŠMU v Bratislave v triede doc. Rajmunda Kákoniho.

  Ešte počas pôsobenia na konzervatóriu stál pri zrode nielen skupiny SLOVAK TANGO, ale aj iných komorných hudobných telies špecializujúcich sa na rozličné hudobné žánre – argentínske tango (Tono per anima), francuzský šansón (Sentimento quartet) a duo Antico moderno, ktoré sa zameriava interpretáciu baroka, klasicizmu, súčasnej hudby a v neposlednom rade i členom Mojše Bandu. Medzi jeho doterajšie úspechy patri 2.miesto na celoslovenskej súťaži konzervatórií v hre na akordeóne v kategórii duo. Získal aj 1. miesto na medzinárodnej akordeónovej súťaži v Poprade v kategórii estrádna hudba - komorné telesá.
  vytvoril swetko, 2012