Mojše band
 • o nás
 • členovia
 • projekty
 • návštevná kniha
 • odkazy
 • ukážky

 • sk en he pl
  foto Lukasz Labusga

  Michal Paľko

  Fantišek Kubiš

  Lukasz Labusga

  tuba a iné srandy

  Narodil sa v polskom Opolu. Svoje hudobné vzdelanie rozpočal v hre na trúbke na hudobnej škole Frederika Chopina v Opolu v triede Janusza Wyrwala. V roku 2005 absolvoval Hudobú školu prvého stupňa a úspešne spravil prímacie skúšky na vyššiu hudobnú školu, na ktorej v roku 2006 zmenil nástroj na tubu.

  Vyššiu hudobnú školu absolvoval s vyznamenaním v hre na tubu v triede Mgr. Janusza Wyrwala v roku 2010.Momentálne pokračuje v štúdiu na Akademii muzycznej v Krakove, v triedy Mgr. Jakuba Urbańczyka. V roku 2008 obdržal druhé miesto na VII. festivale dychových nástrojov v Mielci, Čestné uznanie na II. Medzinárodnej súťaži dychových nástrojov vo Wroclawe, v roku 2009 prvé miesto na VIII. Národného festivale plechových dychových nástrojov v Mieleci, Zvláštnu cena Národnej súťaže dychových nástrojov v Krasiczyne a II. miesto na tretej národnej súťaži dychových nástrojov Ludwika Lutaka v Krakove.

  Okrem spomínaných úspechov je tiež držiteľom štipendia starostu Opola „orly umenia“ za umelecké úspechy v roku 2008/2009, Stypendia Marszałka Województwa Opolskiego v Júli 2009 a Štipendia Ministerstva kultúry a národného dedičstva za úspechy pre rok 2009/2010.
  vytvoril swetko, 2012