Mojše band
 • o nás
 • členovia
 • projekty
 • návštevná kniha
 • odkazy
 • ukážky

 • sk en he pl
  foto Michal Paľko

  Michal Paľko

  Fantišek Kubiš

  Lukasz Labusga

  cimbal, spev, furulya

  Ukončil štúdium na Košickom konzervatóriu v odboroch skladba, cimbal a dirigovanie. Už počas konzervatoriálnych štúdií zaznamenal niekoľko úspechov na poli skladateľských súťaží (SSK 2005 – 1. Miesto „O poslednom tichu“, Bucuresti composer 2006 – 2. Miesto „MI-KI-NE-TA“). Taktiež sa jeho úspechy prejavili aj v interpretačnej oblasti. Publikum nezaujal len svojou hrou na cimbal ale i novým prístupom k interpretácií na slovenských ľudových dychových nástrojoch a jeho snahou začleniť ich medzi klasický inštrumentár.

  Neskôr pokračoval v štúdiách na VŠMU v odbore skladba v triede Prof. Vladimíra Bokesa a súčasne na Akadémií umení v Banskej Bystrici hru na cimbale v triede hosť. Doc. Viktórie Herencsár. V súčasnosti pokračuje v štúdiách na Akadémii muzycznej v Krakowe kompozíciu v triede Dr. Hab. Wojciecha Widlaka.

  Počas svojej doterajšej interpretačnej a skladateľskej kariéry účinkoval okrem početných sólových koncertov aj s Orchestrom priateľov hudby Wien, Filharmóniou Bohuslava Martinu, Štátnou filharmóniou Košice, Quasars ensemblom, Veni ensemblom, Melos Éthos ensemblom, ale venuje sa aktívne i interpretácií barokovej hudby v súbore Solamente Naturali. V roku 2011 bol ako skladateľ vybraný Goetheho inštitútom spolu s ďalšími 26 – mi skladateľmi krajín východnej Európy do projektu realizovaného Ensemblom modern Frankfurt pod vedením Petra Eotvosa.
  vytvoril swetko, 2012