DONATE Košík 0 produktov v košíku

Novinky

summer 2022


Novinka horúca- vydávame album!!!

New Jewish Music from Slovakia vydáva hudbu skomponovanú na texty Shloma ben Rivke, reflektujúce štúdium Desiatich prikázaní podľa Rabbiho Šimona bar Jochaja. Na CD spoluúčinkujú okrem členov Mojše Bandu renomovaní hudobníci zo Slovenska a zahraničia (Robert Roth, Menashe Koushner, Dušan Zatroch). CD vychádza z bohatou knižnou úpravou, ktorej autorom dizajnu je V. Jurkovič.