DONATE Košík 0 produktov v košíku

Novinky

MOJŠE BAND "electro"


Mojše Band počas svojej 14 ročnej existencie systematicky tvorí hudba, ktorá by bola v priamom kontexte k staršej hudobnej tradícií židovskej kultúry  predovšetkým domáceho územia. Prostredníctvom vlastných výskumov, či etnomuzikológov zo zahraničia, prináša tradičný hudobný materiál postavený do  konfrontácie častokrát so súčasnými trendami v oblasti artificiálnej a nonartificiálnej hudby. Vďaka tomuto prístupu k spracovávaniu tradičnej hudby sa kapele  podarilo zaujať jasné a pevné postavenie na európskej scéne nielen v oblasti židovskej hudby ale v rámci world-music scény vôbec. Kapele v tomto projekte  siahla po hlbšom preskúmaní zvukového potenciálu, ktorý ponúka kontrastné použitie starých nástrojov klezmerských muzikantov (tzimbl, chalumae, violon,  harmonija) a elektronických modulátorov a procesorov. Spolu s použitím komplexného presetu a predprogramovanej virtuálnej session sa podarilo dospieť  k zaujímavej štylistyckej (do istej miery dúfame aj inovatívnej) fúzií, ktorá okrem hraničnej štylistickej transparentnosti ponúka vysokú divácku  komunikatívnosť. Zároveň však projekt vytvára prepotrebnú komunikatívnu niť medzi tradíciou a súčastnosťou a medzi menšinovým a majoritným.

Viac noviniek

Hudba

Mitzvos - Prikázania

Prehrať / Kúpiť
Viac diskografie

Koncerty

Viac koncertov

VIDEO

Viac videí