DONATE Košík 0 produktov v košíku

Ochrana osobných údajov

Sme občianske združenie MOJŠI O.Z.

Prevádzkujeme e-shop na webových stránkach mojseband.sk

Na poskytovanie predaj tovaru a prevádzku našich webových stránok spracúvame niektoré osobné
údaje.

Spracovanie osobných údajov upravuje najmä nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných
údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o
ochrane osobných údajov) („GDPR“)

1. Spracovanie osobných údajov

A. Spracovanie osobných údajov v prípade použitia kontaktného formulára
Ak požadujete naše produkty a služby, budeme pracovať s kontaktnými údajmi, ktoré nám
poskytnete, najmä prostredníctvom dopytového formulára. Sú to:

Z akého dôvodu?
Prostredníctvom nich vás budeme kontaktovať, aby sme sa dohodli na ďalších opatreniach
týkajúcich sa tovaru.

Na základe akého právneho dôvodu?
Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – rokovanie o zmluve, resp.
vykonanie opatrení pred uzavretím zmluvy na vašu žiadosť.

Ako dlho budeme osobné údaje spracovávať?
Ak nenadviažeme ďalšiu spoluprácu, vaše údaje budeme spracovávať najviac 14 dní od našej
poslednej komunikácie.

B. Spracovanie osobných údajov v prípade nákupu

Ak u nás nakúpite, budeme pracovať s údajmi, ktoré nám vyplníte. Ide najmä o fakturačné
údaje: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa.

Z akého dôvodu?
Osobné údaje potrebujeme spracúvať, aby sme mohli splniť našu zmluvu – dodať vám náš
tovar. Prostredníctvom vašich kontaktných údajov s vami budeme komunikovať aj o stave vašej
objednávky, prípadne čo sa týka reklamácií alebo vašich otázok.

Osobné údaje budeme ďalej spracovávať na plnenie našich povinností, ktoré nám vyplývajú zo
zákona (najmä na účtovné a daňové účely, prípadne na vybavenie reklamácií a iné).

Na základe akého právneho dôvodu osobné údaje spracovávame?
Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – plnenie zmluvy a článku 6 ods. 1
písm. c) GDPR – plnenie našej právnej povinnosti.

Ako dlho budeme osobné údaje spracovávať?
Počas plnenia našej služby a následne 14 dní od posledného poskytnutia takejto služby alebo
dodania tovaru

C. Newslettery (obchodné správy)

Ak ste nakupujúci zákazník a nezakázali ste nám to pri nákupe, použijeme vašu e-mailovú
adresu na zasielanie našich noviniek.

Na základe akého právneho dôvodu?
Umožňuje nám to ust. § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej
spoločnosti, pokiaľ ste nám to pri nákupe nezakázali.

Ako dlho budeme osobné údaje spracovávať?
2 roky od posledného nákupu. Odber môžete kedykoľvek zrušiť e-mailom alebo nás
kontaktovať e-mailom: mojseband@gmail.com

2. Kto sa k údajom dostane?

Vaše údaje zostanú u nás. Pracujú pre nás však niektoré spoločnosti alebo iné osoby, ktoré majú
prístup k údajom, pretože nám pomáhajú prevádzkovať náš e-shop. Sú to:

Osobné údaje spracúvame len v rámci Európskej únie.

3. Čo by ste ešte mali vedieť

V našej spoločnosti nemáme menovanú zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.
V našej spoločnosti nedochádza k rozhodovaniu na základe automatizovaného spracovania
alebo profilovania.
Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa vašich osobných údajov, kontaktujte nás na e-mailovej
adrese mojseband@gmail.com alebo zavolajte na +421 903 827 057

4. Vaše práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov

Nariadenie GDPR vám dáva okrem iného právo obrátiť sa na nás a chcieť informácie, ktoré vaše
osobné údaje spracovávame, vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a nechať ich aktualizovať
alebo opraviť, prípadne požadovať obmedzenie spracovania, môžete požadovať kópiu
spracúvaných osobných údajov, požadovať od nás v určitých situáciách výmaz osobných údajov a
v určitých prípadoch máte právo na ich prenositeľnosť. Proti spracovaniu na základe oprávneného
záujmu možno vzniesť námietku.

Ak si myslíte, že s dátami nenakladáme správne, môžete podať sťažnosť na Úrade na ochranu
osobných údajov
, prípadne sa so svojimi nárokmi obrátiť na súd.

Tieto podmienky sú účinné od 28.10.2021