DONATE Košík 0 produktov v košíku

Novinky

MOJŠE BAND „electro“


Mojše Band počas svojej 14 ročnej existencie systematicky tvorí hudba, ktorá by bola v priamom kontexte k staršej hudobnej tradícií židovskej kultúry  predovšetkým domáceho územia. Prostredníctvom vlastných výskumov, či etnomuzikológov zo zahraničia, prináša tradičný hudobný materiál postavený do  konfrontácie častokrát so súčasnými trendami v oblasti artificiálnej a nonartificiálnej hudby. Vďaka tomuto prístupu k spracovávaniu tradičnej hudby sa kapele  podarilo zaujať jasné a pevné postavenie na európskej scéne nielen v oblasti židovskej hudby ale v rámci world-music scény vôbec. Kapele v tomto projekte  siahla po hlbšom preskúmaní zvukového potenciálu, ktorý ponúka kontrastné použitie starých nástrojov klezmerských muzikantov (tzimbl, chalumae, violon,  harmonija) a elektronických modulátorov a procesorov. Spolu s použitím komplexného presetu a predprogramovanej virtuálnej session sa podarilo dospieť  k zaujímavej štylistyckej (do istej miery dúfame aj inovatívnej) fúzií, ktorá okrem hraničnej štylistickej transparentnosti ponúka vysokú divácku  komunikatívnosť. Zároveň však projekt vytvára prepotrebnú komunikatívnu niť medzi tradíciou a súčastnosťou a medzi menšinovým a majoritným.


summer 2022


Novinka horúca- vydávame album!!!

New Jewish Music from Slovakia vydáva hudbu skomponovanú na texty Shloma ben Rivke, reflektujúce štúdium Desiatich prikázaní podľa Rabbiho Šimona bar Jochaja. Na CD spoluúčinkujú okrem členov Mojše Bandu renomovaní hudobníci zo Slovenska a zahraničia (Robert Roth, Menashe Koushner, Dušan Zatroch). CD vychádza z bohatou knižnou úpravou, ktorej autorom dizajnu je V. Jurkovič.